.upozornenie: WORK IN PROGRESS. Aktuálny stav stránky je BETA verzia.

  • Oblasť

  • Druh

  • Miesto

  • Cena

  • Zameranie


Trojsten

fyzika
informatika
matematika
organizácia
📍
xxx
💸
xxx

Trojsten sa venuje vzdelávanius stredoškolákov v oblastiach matematiky fyziky a informatiky. Organizujú semináre: KSP, KMS, FKS, Strom a k tomu aj súťaže ako: Matematický a Fyzikálny náboj, či SUŠI. (Všetky súťaže a semináre sú podrobne predstavené na ich stránke.)

KSP

informatika
súťaž
📍
online
💸
zadarmo

Korešpondenčný seminár z programovania je dlhodobá súťaž. Funguje to nasledovne. Dvakrát do roka sú na stránke zverejnené zadania úloh, ktorých riešenia môžete posielať organizátorom. Vaše riešenia budú opravené a obodované. Úspešní riešitelia budú pozvaní na sústredie. Súťaž je organizovaná Trojstenom.

KMS

matematika
súťaž
📍
online
💸
zadarmo

Korešpondenčný matematický seminár je dlhodobá súťaž. Funguje to nasledovne. Dvakrát do roka sú na stránke zverejnené zadania úloh, ktorých riešenia môžete posielať organizátorom. Vaše riešenia budú opravené a obodované. Úspešní riešitelia budú pozvaní na sústredie. Súťaž je organizovaná Trojstenom.

FKS

fyzika
súťaž
📍
online
💸
zadarmo

Fyzikálny korešpondenčný seminár je dlhodobá súťaž. Funguje to nasledovne. Dvakrát do roka sú na stránke zverejnené zadania úloh, ktorých riešenia môžete posielať organizátorom. Vaše riešenia budú opravené a obodované. Úspešní riešitelia budú pozvaní na sústredie. Súťaž je organizovaná Trojstenom.

Strom

matematika
súťaž
📍
online
💸
zadarmo

Strom je korešpondenčný matematický seminár určený pre žiakov stredných škôl (zapojiť sa však môžu aj mladší). Súťaž sa delí na dva semestre – letný a zimný, na konci ktorého čaká na najúspesnejších riešiteľov super sústredenie. Je zadaných šesť úloh na jeden semester.

SDA

osobnostný rozvoj
spoločenské vedy
organizácia
📍
xxx
💸
xxx

Slovenská Debatná Asociácia sa ako jediná na Slovensku venuje rozvoju debatných aktivít. Organizuje súťaže medzi školskými debatnými klubmi a Slovenskú debatnú ligu. Každoročne aj vyberajú tím debatérov, ktorý reprezentuje Slovensko na Stredoškolských majstrovstvách sveta v debatovaní.

Iuventa

biológia
chémia
dejepis
fyzika
geografia
jazyky
matematika
osobnostný rozvoj
slovenčina
spoločenské vedy
organizácia
📍
xxx
💸
xxx

Slovenský inštitút mládeže, ktorý je riadený Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. Poskytuje rôzne vzdelávacie aktivity, koordinuje predmetové olympiady aj programy ako Erazmus+ a omnoho viac. Na ich stránke určite nájdeš aspoň 1 príležitosť, ktorá Ťa zaujme.

I AMbitious

leadership
osobnostný rozvoj
vzdelávací program
📍
kombinované
💸
platené

Ide o ročný leadership program plný neformálneho vzdelávania. Prednášky ťa pripravia na realizáciu vlastného projektu. Budeš mať príležitosť spolupracovať nielen so svojim mestom ale aj mnohými firmamia. Súčasťou projektu je aj mentoring Program momentálne funguje v Trenčianskom, Trnavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Platí sa 150 eur za celý program.

Akadémia veľkých diel

literatúra
umenie
vzdelávací program
📍
offline
💸
platené

V rámci tohto voľnočasového programu študneti čítajú, pozerajú alebo počúvajú “veľké diela” – diela, ktoré zásadne ovplyvnili západnú civilizáciu. Ďalej ich analyzujú a diskutujú o témach, ktoré tieto diela otvárajú. Cieľom programu je rozvíjať aj charakter študenta a jeho kritické myslenie. Program vedú učitelia na zapojených stredných školách. Organizuje sa každý rok. Účasť stojí 150 eur.