KOMPAS je virtuálny katalóg (jedného dňa snáď všetkých) príležitostí na rozvoj pre stredoškolákov. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že obsahuje možnosti vo všetkých možných aj nemožných disciplínach.

Kto za tým stojí?

KOMPAS vznikol v dielni stredoškolákmi vedenej dobrovoľníckej organizácie Pre stredoškolákov.

“Presko”, ako sa interne nazývame, sa už od roku 2012 snaží zhromažďovať príležitosti a užitočné informácie, ktoré by mohli našim rovesníkom zjednodušiť a spríjemniť život. Dnes, v roku 2021 sme sa rozhodli svoje snahy povýšiť na nový level a vytvoriť katalóg s prehľadnými filtrami a v budúcnosti snáď aj user-friendly a esteticky príjemným vizuálom.

NECH UŽ ŽIADNA mladá duša NETÁPA NAD TÝM KDE SA DOKÁŽE VZDELÁVAŤ.

cítim sa ako predvolebný autobus.